Handledningar

Under avdelningen Handledningar får du korta genomgångar av de olika verktygen i Google apps i form av små film- och textguider. Verktygen i Google apps är för det mesta ganska enkla att använda en ibland behöver man hjälp och handledning. På skolan kommer dina lärare att kunna hjälpa dig med dina frågor men det finns även en IT-pedagog eller liknande som du kan få stöd av. Fråga din lärare om du behöver hjälp. 
  • Grunder i Google Apps
  • Söka efter filer
  • Googledokument - (dela och skriv)
  • Presentation
  • Kalkylark
  • Formulär
  • G-mail
  • Kalender
  • Sites (webbsidor)
  • Blogger