Handledningar‎ > ‎

Hitta filer i din Google drive

Det finns tre olika varianter för att hitta igen filer

Sortera
Filtrera
Söka

Använd en eller flera av metoderna för att hitta igen en fil du söker.

YouTube-videoExempel på hur du kan göra för att hitta igen filer du söker med hjälp av att filtrera, sortera och söka.
Comments