Hjälp och stöd

Då det gäller användandet av verktygen i Google Apps kommer varje skola att genomgå utbildningar och kommer att ha stöd i form av en IT-pedagog eller annan ansvarig handledare.

I menyn under 
Hjälp och stöd ovan finner du bland annat:

Information kring inloggning och navigering
Svar på vanligt förekommande frågor, FAQ