Hjälp och stöd‎ > ‎

Kontaktinformation

Om det dyker upp frågor, tekniska eller pedagogiska frågor så ska man i första hand kontakta sin lärare. Har man andra och mer övergripande frågor kring GAFE kontaktar man ledningen på skolan.


Lokal administratör och support- och utbildningsansvarig
- På varje enhet som börjat jobba med GAFE finns en eller flera personer som ansvarar för utbildning och support lokalt på skolan eller förskolan. Dessa personer hjälper lärare på enheten med de flesta frågor som uppstår. Kontakta din lärare så får du veta vem som är utbildnings- och supportansvarig.Om inte skolan kan hjälpa till så kontaktar dom den centrala supporten för mer information.


Comments