Införandet av Google apps för utbildning

Under hösten 2013 siktar vi på att:


Du, dina klasskamrater och lärare börjar använda verktyget Google Apps. Vissa skolor kommer igång snabbare än andra. 

  • Alla elever och pedagoger kan börja använda verktygen i Google apps
  • Utbildning av personal och elever i grunderna samt arbetssätt och rutiner
  • Eleverna börjar lagra sitt skolarbete i Google driveUnder våren 2014 siktar vi på att:

Du, dina klasskamrater och lärare vidareutvecklar användandet av verktyget Google Apps. Vissa skolor kommer igång snabbare än andra. 

  • Alla elever och pedagoger får en fördjupad utbildning av verktygen i Google Apps
  • Följa upp införandet och användningen
Mer information om införandet får du från din skola.
Comments