Operativa gruppen


Nedanstående personer har ett övergripande ansvar i pilotprojektet och utöver dessa finns en utförande grupp bestående av pedagoger och elever inom skolan i Umeå.Projektledare: Lars Sandström

Kompetenscentrum för digitalt lärande: Pär Sundström, Therese Lidgren, Anna Cederblad
IT-pedagoger som stöttar pilotpedagoger på sitt skolområder:


Centrala: Peter Hjelm

Teg: Dan Carlsson

Röbäck: Erik Bergwall

Carlshöjd: Helene Eriksson

Ersboda: Kim Schagerström

Haga: Patrick Aspling

Hörnefors: Rickard Erlingsson

Marie: Robert Eklund 

Midgård och Dragon: Anna Cederblad
Comments