Varför Google apps för utbildning?


Skolan i Umeå vill erbjuda alla elever och pedagoger ett verktyg som gör vardagen i skolan enklare. 

Forskning visar att elever som samarbetar och där eleverna får vara med i bedömningsprocessen lär sig mer och får bättre studieresultat. Elever förstår alltså mer om hur de själva lär sig i fall lärarna arbetar så att eleverna får vara med i bedömningsprocessen. När man förstår vad man ska lära och på vilket sätt som passar en bäst blir resultaten bättre- och då ökar motivationen. I Google apps kan man arbeta på just detta sätt eftersom det går att dela dokument mellan varandra, det är enkelt att samarbeta och även låta andra kommentera.
  • Anpassad miljö för skolan
  • Ökade möjligheter till samspel mellan pedagoger och elever
  • Underlättar kommunikation, samarbete och lagring av de arbeten som skapas i skolarbetet.
  • Enkel åtkomst av skolarbeten. Det enda som behövs är en internetuppkopplad enhet (dator, telefon, lärplatta)
  • Möjligheter till kreativa verktyg ökar motivationen  

Ett av de största argumentet att använda dessa verktyg är för att det blir smidigare att arbeta med formativ bedömning vilket är en viktig del för barns lärande. Läs mer om vad Skolverket skriver om detta. Ni kan även ta en titt på www.bedömningförlärande.se där ni kan ta del mer som handlar om bedömning för lärande.
Comments