Problem med avstängda youtubekonton

För närvarande har flertalet användare fått besked om att deras youtubekonto är avstängt. Det handlar både om användare som har använt funktionen och inte använt funktionen men alla har fått sina meddelanden om avstängningar vid samma tidpunkt. IT felsöker problemet och har kontaktat Google för att få bukt med problemet. Vi vet dessvärre inte mycket mer än så idag, vi återkommer med mer information så fort vi vet något.

Om du blivit avstängd kan du gå in och notera det i följande formulär:

För mer information kontakta Pär Sundström på Kompetenscentrum för digitalt lärande via mail.


Nyheter Google HT2014

skickad 12 aug. 2014 22:51 av Pär Sundström

Viktig information kring GAFE och ht2014 för spridning till kollegor:

1. Delning och inloggning har strulat till GAFE och mest troligt beror det på den webbläsaren man använder. Vi undersöker vidare och hör av oss då vi vet mer.

2. Det är fjolårets elever i klasserna i GAFE så då du delar med exempelvis 7A så får årets 8A dokumenten. Vänta med delning till en hel grupp tills annat meddelas, väntar på besked från IT. Skulle du som elev få ett dokument som du ser hör till en annan grupp så meddela den som delat dokumentet.


3 Ett antal användares konton till Youtube har stängts av, utan anledning verkar det som. Det finns ingen support från Google att få kring detta vilket innebär att det är Youtubes support vi väntar på. Mest troligt kommer varje person att behöva göra en "överklagan" kring detta. Mer info kommer. 


4. Kom ihåg att elevers lösenord bytts sedan i våras så kommer man inte in på GAFE så kan det bero på detta. Ta kontakt med din lärare om du inte kommer in.


GOOGLEKONTON AVAKTIVERAS FÖR ELEVER OCH PERSONAL SOM SLUTAR

skickad 2 juni 2014 00:35 av Pär Sundström

Elever och andra användare som slutar inom kommunal skolverksamhet kommer inte längre att ha tillgång till sina kommunala Google Apps-konton. Under sommar kommer vi att låta alla elevers konton ligga kvar men i början av augusti kommer de som inte är skolplacerade inom kommunala skolor i Umeå att avaktiveras. De som tex går ut nian och inte ska fortsätta på kommunal gymnasieskola har sommaren på sig att spara ner sina dokument. De tas inte bort helt från början utan kan återskapas om en elev senare blir skolplacerade kommunalt. Ett avaktiverat konto försvinner efter ca 3 månader.

 

Pär Sundström, Kompetenscentrum för digitalt lärande

Nytt utseende i Google Apps

skickad 8 nov. 2013 03:22 av Pär Sundström

Den tidigare navigeringsmenyn, en svart rad högst upp erstätts nu med en liten kubliknande symbol uppe i högra hörnet i Chrome när du är inloggad. Där kommer du hitta de applikationer som är aktiverade i Google Apps för skolan i Umeå: Drive, kalender, G-mail osv. I kuben finns numer de flesta av Googleprogrammen men på vissa ställen ligger den "gamla" svarta menyraden kvar. Den kommer att bytas ut överallt tids nog.


Ja till Google Apps för skolan i Umeå

skickad 20 sep. 2013 06:19 av Pär Sundström   [ uppdaterad 20 sep. 2013 06:22 ]

Den 19 september sa För- och grundskolenämnde äntligen ja till användandet av dessa verktyg som kommer att underlätta arbetet för lärare och elever i Umeå. Nu kommer informationen att gå ut till resterande nämnder och sedan börjar införandet. 
Vill du ha mer information kan du kontakta projektledaren för införandet, Gunilla Yourstone, IT-strateg, e-post: gunilla.yourstone@umea.se.

Information och handledning kring Google Apps för utbildning

skickad 12 sep. 2013 00:31 av Pär Sundström

I höst startar Umeå kommuns skolor mest troligt upp arbetet med att införa Google apps för utbildning. I detta nyhetsflöde kommer det att läggas in information då det dyker upp information kring verktygen som vi vill dela med elever och vårdnadshavare.

skickad 10 jan. 2013 07:17 av Pär Sundström   [ uppdaterad 15 jan. 2013 03:33 av Therese Vallin ]


1-6 of 6