Ja till Google Apps för skolan i Umeå

skickad 20 sep. 2013 06:19 av Pär Sundström   [ uppdaterad 20 sep. 2013 06:22 ]
Den 19 september sa För- och grundskolenämnde äntligen ja till användandet av dessa verktyg som kommer att underlätta arbetet för lärare och elever i Umeå. Nu kommer informationen att gå ut till resterande nämnder och sedan börjar införandet. 
Vill du ha mer information kan du kontakta projektledaren för införandet, Gunilla Yourstone, IT-strateg, e-post: gunilla.yourstone@umea.se.
Comments